close
close
placeholder

Personvernerklæring

Personvernerklæring Nellemann Machinery AS

Nellemann Machinery AS (“Nellemann Machinery”, “Vi”, “Oss”) er opptatt av å verne personopplysninger, og vi legger derfor stor vekt på å beskytte ditt personvern. Disse retningslinjene for personvern forklarer og klargjør hvordan vi, som behandlingsansvarlig, behandler besøkendes og kunders personopplysninger i henhold til personvernforordningen, (EU) 2016/679 (på engelsk forkortet GDPR).

 

1.    HÅNDTERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

1.1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Nellemann Machinery er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg, brukes i samsvar med personvernlovgivningen. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Nellemann Machinery AS
Org. nr.: 962 165 109 NO

Kjeller Vest 6

2007 Kjeller

Tlf.: 64832500

Mail: [email protected] eller [email protected]

1.2 HENSIKT OG DET RETTSLIGE GRUNNLAG

Vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg i forbindelse med forespørsel eller søknad,

inngåelse av avtale eller i forbindelse med administrasjon av et avtaleforhold eller i forbindelse med

markedsføring.

Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss. Hvilke personopplysninger vi innhenter vil være avhengig av den tilknytning du har til oss. Listen nedenfor angir hensikt og eksempler slik at du lettere kan danne deg et bilde av hvilke typer personopplysninger vi innhenter.

 

 • Inngå og administrere tjeneste- og produktavtaler (oppfyllelse av kontrakt)
 • Kundeservice i avtaleperioden
 • Markedsføring, produkt- og kundeanalyse (berettiget interesse). I noen tilfeller ber vi om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine.
 • I tillegg til å oppfylle kontrakt, behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

 

Hensikt   Rettslig grunnlag for behandling
Oppfylle en kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, hvor behandling av personopplysninger vil være nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller for å utføre gjøremål etter ønske fra den registrerte.
Oppfylle en forpliktelse i henhold til lov Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav c for at Nellemann Machinery kan oppfylle sine rettslige forpliktelser knyttet til rapportering til myndigheter etc. også bokføringslovens § 13.
Svare på forespørsler fra deg.

 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b og f.
Å sende deg nyhetsbrev og kampanjetilbud Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav a (Samtykke).

 

1.3 HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN?

Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, e-post, telefon
 • Fødselsnummer- og personnummer eller D-nummer.
 • Org. Nr.
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder.
 • Opplysninger om kjøpshistorikk
 • Opplysninger om selve maskinen, slik som registreringsnummer og chassisnummer.
 • Opplysninger om forsikring av maskinen.
 • IP-adresse når du godtar informasjonskapsler

1.4 INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Nellemann Machinery samler inn personopplysninger direkte fra deg. Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre for eksempel Det Sentrale Folkeregisteret, Det Sentrale Motorvognregisteret, Statens veivesen/Autosys, og andre offentlig tilgjengelige kilder.

1.5 DELING AV OPPLYSNINGER

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk, forsikringsselskap, finansieringsselskaper og forhandlere) om ditt kundeforhold.

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter for eksempel Skatteetaten og politiet, dersom det er mistanke om lovbrudd.

Vi inngår databehandleravtaler med eksterne systemleverandører som regulerer deres anledning til å bruke opplysningene.

1.6 OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet Innenfor EU/ EØS. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

1.8 HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det betyr at så lenge du er kunde, vil personopplysninger om deg være lagret for at vi skal kunne administrere avtalen.

Når vår forretningsmessige forbindelse til deg er avsluttet vil vi lagre personopplysninger i henhold til våre forpliktelser i henhold til blant annet bokføringsloven (fra 5 år og opp til 10 år).

Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

Dersom du ikke blir kunde eller vi ikke etablerer noen forretningsmessig forbindelse, vil personopplysningene normalt bli lagret i seks (6) måneder.

1.9 SAMTYKKE

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss beskjed om det.

1.10 DINE RETTIGHETER

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

 1. Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 2. Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
 3. Oppdatere dine personopplysninger
 4. Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
 5. Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 6. Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
 7. Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

2. INFORMASJONSKAPSLER

2.1 INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her. (LINK TIL COOKIEPOLITIK)

2.2 SLETTE ELLER BLOKKERE COOKIES

Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, ved å velge «administrer cookies» nederst på våre sider.

Du kan også blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

3. KLAGER

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo

Tlf. 22 39 69 00

Mail: [email protected]

4. ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.