close
close
standard_2019-nCoV-CDC-23312_without_background-400×400

COVID-19 INFORMASJON

COVID-19 INFORMASJON

<div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="a17dk-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="a17dk-0-0">Ut ifra de nye tiltakene som kom søndag kveld. Tilsier dette også at Lillestrøm kommune som vi ligger under, går under randsonekommunene.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="bdf1o-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="bdf1o-0-0">Vi går under Salgsvirksomhet til Landbruk og vil derfor holde åpent, men med betydelig begrensninger i forhold til besøk.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="4m4sq-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4m4sq-0-0"></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="fpb4p-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fpb4p-0-0">Vi tar alle forholdsregler og ønsker å be alle som ønsker besøk hos oss om å ta kontakt på forhånd.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="ealo1-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="ealo1-0-0">Vi stenger for alle uanmeldte besøk, men vi er tilgjengelig på telefon, mail og avtaler.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="4k0rv-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4k0rv-0-0"></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="2gid0-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2gid0-0-0">Ved avtale om besøk hos oss er dette med påbud om at kunde spriter, bruker munnbind og vi loggfører av navn og telefonnummer.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="dsnie-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="dsnie-0-0"></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="2mqj1-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2mqj1-0-0">Vi ber alle kunder om å ha en lav terskel i forhold til å møte opp hos oss, og utsette besøk ved mistanke om smittefare.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="fb6ik-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fb6ik-0-0"></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="bdaot-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="bdaot-0-0">Vi takker så mye for forståelsen og vi håper med alle tiltakene vi gjør i hverdagen å få dette under kontroll fortest mulig.</div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="25cn-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="25cn-0-0"><strong> </strong></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8k2a" data-offset-key="cnjv3-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="cnjv3-0-0"><strong>Hold sammen - Hold Avstand 🧡</strong></div> </div>
standard_2019-nCoV-CDC-23312_without_background-400×400